JKN
10.50 THB
-0.50 (-4.55%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

10,257,700

ราคาเปิด

11.00

วันก่อนหน้า

11.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

10.50 / 46,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

10.40 / 256,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.50 - 11.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

3.28 - 11.90