JKN
8.75 THB
+0.10 (1.16%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

7,572,800

ราคาเปิด

8.70

วันก่อนหน้า

8.65

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

8.75 / 217,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

8.70 / 451,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.65 - 8.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

3.28 - 11.90