JKN
9.05 THB
-0.05 (-0.55%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

1,213,200

ราคาเปิด

9.10

วันก่อนหน้า

9.10

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

9.10 / 229,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

9.05 / 109,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.05 - 9.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.35 - 12.70