JKN
4.20 THB
+0.10 (2.44%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

2,711,805

ราคาเปิด

4.12

วันก่อนหน้า

4.10

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.22 / 2,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.20 / 4,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

4.10 - 4.28

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.04 - 10.10