JKN
4.24 THB
+0.14 (3.41%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

2,661,205

ราคาเปิด

4.12

วันก่อนหน้า

4.10

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.22 / 2,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.20 / 4,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

4.10 - 4.28

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.04 - 10.10