JKN
10.00 THB
-0.20 (-1.96%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

5,276,500

ราคาเปิด

10.10

วันก่อนหน้า

10.20

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

10.10 / 488,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

10.00 / 108,800

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.95 - 10.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.30 - 12.70