เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 22 มิถุนายน 2564 ถึง 16 กันยายน 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 สิงหาคม 2564 to 02 กันยายน 2564 )
8.70 9.65 8.65 9.40 64,865,000 596,759,435
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 กรกฎาคม 2564 to 19 สิงหาคม 2564 )
9.50 9.60 8.50 8.75 71,803,300 647,776,780
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 กันยายน 2564 9.05 9.15 9.00 9.10 2,595,700 23,566,625
15 กันยายน 2564 9.05 9.20 9.00 9.05 4,115,600 37,323,255
14 กันยายน 2564 9.05 9.15 9.00 9.05 3,771,500 34,164,060
13 กันยายน 2564 9.05 9.10 9.00 9.05 2,737,800 24,746,155
10 กันยายน 2564 9.05 9.15 8.95 9.05 4,577,800 41,195,150
09 กันยายน 2564 9.00 9.15 8.90 9.05 4,754,700 42,909,070
08 กันยายน 2564 9.10 9.20 8.95 9.00 2,943,900 26,716,465
07 กันยายน 2564 9.30 9.40 9.05 9.10 3,988,700 36,882,660
06 กันยายน 2564 9.35 9.35 9.20 9.30 4,407,400 40,983,310
03 กันยายน 2564 9.40 9.55 9.35 9.35 4,779,800 45,082,320
02 กันยายน 2564 9.25 9.45 9.20 9.40 5,944,900 55,342,235
01 กันยายน 2564 9.35 9.50 9.15 9.20 4,276,100 39,908,325
31 สิงหาคม 2564 9.45 9.55 9.30 9.35 3,993,700 37,644,540
30 สิงหาคม 2564 9.45 9.65 9.40 9.40 6,904,800 65,542,275
27 สิงหาคม 2564 9.20 9.40 9.15 9.35 8,907,900 82,825,375
26 สิงหาคม 2564 9.15 9.30 9.10 9.15 5,248,100 48,170,410
25 สิงหาคม 2564 9.10 9.25 9.05 9.15 4,731,500 43,265,610
24 สิงหาคม 2564 9.25 9.30 9.05 9.05 5,779,600 52,905,910
23 สิงหาคม 2564 8.90 9.30 8.85 9.25 12,829,200 116,454,910
20 สิงหาคม 2564 8.70 8.85 8.65 8.85 6,249,200 54,699,845
19 สิงหาคม 2564 8.75 8.80 8.60 8.75 5,178,600 44,999,210
18 สิงหาคม 2564 8.65 8.75 8.50 8.75 4,682,200 40,443,585
17 สิงหาคม 2564 8.60 8.75 8.55 8.65 3,698,000 31,876,300
16 สิงหาคม 2564 8.90 8.90 8.55 8.60 4,329,800 37,669,240
13 สิงหาคม 2564 8.95 9.05 8.80 8.95 4,990,700 44,554,840
11 สิงหาคม 2564 9.00 9.05 8.90 8.95 2,913,400 26,165,160
10 สิงหาคม 2564 9.00 9.00 8.90 9.00 3,056,400 27,427,740
09 สิงหาคม 2564 8.95 9.10 8.90 9.00 1,767,500 15,911,650
06 สิงหาคม 2564 9.10 9.20 8.90 8.95 2,796,200 25,216,990
05 สิงหาคม 2564 9.05 9.15 9.00 9.05 2,480,300 22,519,650
04 สิงหาคม 2564 9.15 9.20 8.95 9.05 5,316,300 48,155,695
03 สิงหาคม 2564 8.95 9.20 8.85 9.10 5,337,800 47,997,560
02 สิงหาคม 2564 9.15 9.25 8.85 8.90 4,338,500 39,084,060
30 กรกฎาคม 2564 9.35 9.40 9.10 9.15 4,392,100 40,624,590
29 กรกฎาคม 2564 9.35 9.45 9.30 9.30 2,765,100 25,888,445
27 กรกฎาคม 2564 9.40 9.50 9.35 9.35 2,005,800 18,880,380
23 กรกฎาคม 2564 9.40 9.45 9.30 9.40 2,590,200 24,269,435
22 กรกฎาคม 2564 9.45 9.50 9.35 9.35 2,498,600 23,567,405
21 กรกฎาคม 2564 9.35 9.45 9.30 9.35 2,049,500 19,222,635
20 กรกฎาคม 2564 9.50 9.60 9.20 9.30 4,616,300 43,302,210
19 กรกฎาคม 2564 9.60 9.70 9.45 9.50 3,448,900 33,023,080
16 กรกฎาคม 2564 9.75 9.85 9.70 9.70 2,951,700 28,803,515
15 กรกฎาคม 2564 9.75 9.90 9.70 9.75 8,245,000 80,704,645
14 กรกฎาคม 2564 9.85 9.90 9.70 9.70 7,346,000 72,292,480
13 กรกฎาคม 2564 9.45 9.90 9.45 9.85 6,717,000 64,897,975
12 กรกฎาคม 2564 9.55 9.60 9.40 9.45 2,252,400 21,411,825
09 กรกฎาคม 2564 9.30 9.55 9.25 9.45 5,577,100 52,397,350
08 กรกฎาคม 2564 9.90 10.00 9.40 9.40 9,162,800 88,900,900
07 กรกฎาคม 2564 10.10 10.10 9.90 9.90 4,099,200 40,893,370
06 กรกฎาคม 2564 10.10 10.20 10.00 10.10 2,436,500 24,645,310
05 กรกฎาคม 2564 9.95 10.20 9.95 10.10 13,856,500 140,351,215
02 กรกฎาคม 2564 10.00 10.10 9.90 9.95 5,439,300 54,310,800
01 กรกฎาคม 2564 10.00 10.10 9.95 10.00 3,124,700 31,184,550
30 มิถุนายน 2564 10.00 10.10 9.90 10.10 4,548,400 45,567,705
29 มิถุนายน 2564 10.00 10.10 9.90 10.10 2,529,300 25,293,940
28 มิถุนายน 2564 10.00 10.10 9.90 9.95 4,465,500 44,524,530
25 มิถุนายน 2564 10.10 10.40 9.95 10.00 7,841,000 79,445,975
24 มิถุนายน 2564 10.10 10.20 9.95 10.10 7,714,500 77,505,850
23 มิถุนายน 2564 10.20 10.60 10.10 10.20 18,253,500 188,746,140
22 มิถุนายน 2564 10.10 10.20 10.00 10.10 5,462,900 55,218,420
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น