เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 04 เมษายน 2565 ถึง 06 กรกฎาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09 มิถุนายน 2565 to 22 มิถุนายน 2565 )
5.65 5.65 4.60 4.74 44,448,536 219,697,651
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 10 พฤษภาคม 2565 to 08 มิถุนายน 2565 )
5.90 6.10 5.35 5.65 61,608,350 352,493,940
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 กรกฎาคม 2565 4.16 4.26 4.04 4.10 1,510,962 6,204,614
05 กรกฎาคม 2565 4.44 4.46 4.18 4.18 2,057,840 8,822,196
04 กรกฎาคม 2565 4.54 4.56 4.42 4.42 1,168,157 5,236,246
01 กรกฎาคม 2565 4.58 4.60 4.50 4.54 1,024,921 4,647,536
30 มิถุนายน 2565 4.58 4.66 4.56 4.58 2,549,192 11,723,810
29 มิถุนายน 2565 4.56 4.64 4.56 4.58 1,809,909 8,320,184
28 มิถุนายน 2565 4.74 4.76 4.54 4.60 8,140,403 37,525,026
27 มิถุนายน 2565 4.72 4.80 4.70 4.76 2,795,824 13,276,458
24 มิถุนายน 2565 4.68 4.72 4.64 4.66 1,729,174 8,083,692
23 มิถุนายน 2565 4.72 4.76 4.64 4.64 1,615,610 7,577,794
22 มิถุนายน 2565 4.88 4.88 4.74 4.74 2,632,009 12,629,058
21 มิถุนายน 2565 4.76 5.00 4.76 4.88 5,886,778 28,775,634
20 มิถุนายน 2565 4.70 4.72 4.60 4.72 1,329,133 6,220,352
17 มิถุนายน 2565 4.70 4.72 4.62 4.70 3,121,812 14,574,456
16 มิถุนายน 2565 4.80 4.88 4.70 4.70 6,932,555 33,196,564
15 มิถุนายน 2565 4.90 4.90 4.72 4.74 6,121,748 29,424,584
14 มิถุนายน 2565 5.15 5.15 4.86 4.90 10,015,068 49,339,728
13 มิถุนายน 2565 5.35 5.40 5.15 5.20 3,773,798 19,829,765
10 มิถุนายน 2565 5.55 5.60 5.45 5.50 2,799,228 15,408,615
09 มิถุนายน 2565 5.65 5.65 5.55 5.60 1,836,407 10,298,895
08 มิถุนายน 2565 5.60 5.75 5.55 5.65 4,775,297 26,917,315
07 มิถุนายน 2565 5.55 5.60 5.50 5.55 1,296,869 7,196,670
06 มิถุนายน 2565 5.60 5.65 5.45 5.55 3,287,286 18,175,660
02 มิถุนายน 2565 5.60 5.70 5.50 5.60 4,106,898 22,916,325
01 มิถุนายน 2565 5.95 5.95 5.55 5.60 12,788,316 72,946,895
31 พฤษภาคม 2565 5.85 6.10 5.80 5.95 4,919,547 29,393,355
30 พฤษภาคม 2565 5.80 6.05 5.75 5.90 5,865,021 34,484,885
27 พฤษภาคม 2565 5.65 5.85 5.65 5.75 2,051,419 11,725,745
26 พฤษภาคม 2565 5.75 5.75 5.60 5.60 1,923,006 10,895,295
25 พฤษภาคม 2565 5.75 5.90 5.65 5.75 1,937,176 11,207,395
24 พฤษภาคม 2565 5.80 5.90 5.75 5.75 960,419 5,576,140
23 พฤษภาคม 2565 5.45 5.95 5.45 5.80 4,330,596 25,006,125
20 พฤษภาคม 2565 5.65 5.70 5.35 5.45 5,108,000 28,144,700
19 พฤษภาคม 2565 5.75 5.80 5.60 5.60 1,894,100 10,730,505
18 พฤษภาคม 2565 5.85 5.90 5.70 5.85 991,400 5,738,410
17 พฤษภาคม 2565 5.70 5.95 5.70 5.80 1,118,000 6,485,225
13 พฤษภาคม 2565 5.90 5.95 5.70 5.70 922,700 5,388,425
12 พฤษภาคม 2565 5.90 5.95 5.80 5.90 1,848,700 10,838,755
11 พฤษภาคม 2565 5.95 6.00 5.90 5.90 432,800 2,567,260
10 พฤษภาคม 2565 5.90 5.95 5.75 5.90 1,050,800 6,158,855
09 พฤษภาคม 2565 6.10 6.15 5.90 5.90 1,451,600 8,718,785
06 พฤษภาคม 2565 6.25 6.25 6.10 6.15 1,606,000 9,895,310
05 พฤษภาคม 2565 6.35 6.55 6.30 6.35 872,600 5,599,850
03 พฤษภาคม 2565 6.40 6.45 6.35 6.35 473,300 3,020,935
29 เมษายน 2565 6.35 6.50 6.30 6.45 729,300 4,668,635
28 เมษายน 2565 6.40 6.40 6.25 6.30 1,263,800 7,982,435
27 เมษายน 2565 6.40 6.50 6.30 6.35 1,351,000 8,631,440
26 เมษายน 2565 6.45 6.55 6.40 6.40 1,536,000 9,966,695
25 เมษายน 2565 6.55 6.55 6.40 6.45 770,900 4,987,840
22 เมษายน 2565 6.60 6.65 6.55 6.60 764,900 5,029,320
21 เมษายน 2565 6.70 6.80 6.55 6.60 2,534,500 16,899,625
20 เมษายน 2565 6.60 6.75 6.55 6.65 1,609,300 10,699,800
19 เมษายน 2565 6.75 6.75 6.35 6.55 2,822,400 18,341,460
18 เมษายน 2565 6.70 6.75 6.65 6.75 917,600 6,146,240
12 เมษายน 2565 6.70 6.75 6.65 6.70 1,154,800 7,723,925
11 เมษายน 2565 6.90 6.90 6.70 6.70 1,457,700 9,887,730
08 เมษายน 2565 6.80 7.05 6.75 6.90 2,304,800 15,917,045
07 เมษายน 2565 6.70 6.80 6.65 6.80 1,677,900 11,286,625
05 เมษายน 2565 6.85 6.85 6.70 6.70 1,332,400 9,022,425
04 เมษายน 2565 6.95 6.95 6.85 6.85 1,411,100 9,726,005
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น