เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 26 มิถุนายน 2563 ถึง 25 กันยายน 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 27 สิงหาคม 2563 to 11 กันยายน 2563 )
6.25 8.65 6.10 8.05 171,661,000 1,254,346,295
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29 กรกฎาคม 2563 to 26 สิงหาคม 2563 )
6.10 6.60 5.45 6.30 162,110,400 978,976,450
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 กันยายน 2563 11.00 11.10 10.50 10.50 10,257,700 110,131,820
24 กันยายน 2563 11.00 11.00 10.20 11.00 14,988,900 160,677,700
23 กันยายน 2563 11.10 11.20 10.80 11.10 12,209,600 134,869,580
22 กันยายน 2563 11.30 11.90 10.70 10.80 33,869,300 384,643,220
21 กันยายน 2563 9.50 10.90 9.45 10.90 40,687,200 418,858,745
18 กันยายน 2563 9.55 9.65 9.35 9.50 6,032,000 57,361,360
17 กันยายน 2563 9.70 9.80 9.45 9.45 9,535,100 91,508,755
16 กันยายน 2563 9.50 9.95 9.50 9.55 16,823,400 163,260,340
15 กันยายน 2563 9.10 10.10 9.05 9.50 54,397,400 522,458,015
14 กันยายน 2563 8.10 9.25 8.05 9.00 34,237,800 299,945,940
11 กันยายน 2563 7.95 8.15 7.85 8.05 8,521,000 68,219,070
10 กันยายน 2563 8.30 8.65 7.90 7.90 22,903,800 190,590,715
09 กันยายน 2563 7.30 8.30 7.30 8.10 56,000,600 437,060,905
08 กันยายน 2563 6.30 7.30 6.25 7.30 44,960,000 310,898,785
03 กันยายน 2563 6.35 6.50 6.30 6.35 7,671,700 49,079,125
02 กันยายน 2563 6.15 6.45 6.15 6.40 9,382,700 59,091,615
01 กันยายน 2563 6.25 6.30 6.10 6.15 5,644,000 35,103,515
31 สิงหาคม 2563 6.30 6.40 6.20 6.25 4,969,800 31,347,895
28 สิงหาคม 2563 6.30 6.35 6.20 6.30 5,729,500 36,011,300
27 สิงหาคม 2563 6.25 6.35 6.20 6.35 5,877,900 36,943,370
26 สิงหาคม 2563 6.25 6.30 6.20 6.30 6,237,000 38,952,020
25 สิงหาคม 2563 6.20 6.60 6.15 6.30 25,445,900 161,557,770
24 สิงหาคม 2563 6.10 6.20 6.05 6.20 8,757,600 53,537,705
21 สิงหาคม 2563 6.00 6.05 5.95 6.05 4,275,800 25,694,820
20 สิงหาคม 2563 5.90 6.00 5.85 6.00 4,164,400 24,694,880
19 สิงหาคม 2563 6.10 6.20 5.80 5.90 6,894,100 41,591,580
18 สิงหาคม 2563 6.10 6.20 6.00 6.15 5,482,800 33,545,605
17 สิงหาคม 2563 6.00 6.10 5.95 6.10 5,169,000 31,181,925
14 สิงหาคม 2563 6.20 6.30 5.95 5.95 7,573,300 46,492,255
13 สิงหาคม 2563 6.10 6.25 6.00 6.20 9,222,800 56,477,135
11 สิงหาคม 2563 6.00 6.20 5.95 6.10 12,765,300 77,714,775
10 สิงหาคม 2563 5.80 5.95 5.75 5.95 5,894,800 34,440,510
07 สิงหาคม 2563 5.90 6.05 5.70 5.80 6,299,900 37,048,690
06 สิงหาคม 2563 5.95 6.05 5.85 5.90 4,185,700 24,872,750
05 สิงหาคม 2563 5.95 6.10 5.90 5.95 5,234,400 31,254,260
04 สิงหาคม 2563 5.95 6.05 5.90 5.95 6,722,200 40,164,230
03 สิงหาคม 2563 5.70 6.00 5.65 5.95 11,729,500 68,374,130
31 กรกฎาคม 2563 5.70 5.75 5.45 5.65 8,533,400 47,655,860
30 กรกฎาคม 2563 5.95 6.00 5.60 5.70 8,404,800 48,883,550
29 กรกฎาคม 2563 6.10 6.15 5.85 5.90 9,117,700 54,842,000
24 กรกฎาคม 2563 6.20 6.35 6.05 6.10 11,046,100 68,790,870
23 กรกฎาคม 2563 6.15 6.50 6.05 6.30 43,047,600 271,975,070
22 กรกฎาคม 2563 5.90 6.25 5.80 6.15 24,481,500 148,308,165
21 กรกฎาคม 2563 5.75 5.90 5.70 5.85 4,417,000 25,685,120
20 กรกฎาคม 2563 5.80 5.90 5.75 5.80 3,311,300 19,324,060
17 กรกฎาคม 2563 5.80 5.85 5.70 5.85 4,254,700 24,663,245
16 กรกฎาคม 2563 5.65 5.80 5.60 5.80 4,290,100 24,501,120
15 กรกฎาคม 2563 5.60 5.70 5.55 5.65 5,957,100 33,440,325
14 กรกฎาคม 2563 5.70 5.80 5.45 5.55 6,816,500 38,207,090
13 กรกฎาคม 2563 6.15 6.30 5.70 5.70 16,808,300 100,751,510
10 กรกฎาคม 2563 5.85 6.20 5.85 6.10 17,052,000 103,004,480
09 กรกฎาคม 2563 5.95 6.00 5.75 5.95 11,520,100 67,923,965
08 กรกฎาคม 2563 5.50 5.95 5.50 5.90 22,336,300 129,121,055
07 กรกฎาคม 2563 5.60 5.60 5.45 5.50 3,715,000 20,539,660
03 กรกฎาคม 2563 5.60 5.65 5.35 5.55 6,493,300 35,667,820
02 กรกฎาคม 2563 5.55 5.60 5.45 5.55 3,706,600 20,489,695
01 กรกฎาคม 2563 5.45 5.65 5.40 5.50 3,923,600 21,637,670
30 มิถุนายน 2563 5.45 5.55 5.40 5.45 4,056,900 22,125,865
29 มิถุนายน 2563 5.50 5.60 5.30 5.40 5,840,200 31,747,375
26 มิถุนายน 2563 5.65 5.70 5.45 5.50 4,265,500 23,797,720
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น