ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/03/2565 ประเภท : XM
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 322,923,173 53.16
2.  นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ 24,000,000 3.95
3.  น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 23,358,150 3.84
4.  BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000 3.29
5.  น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน 6,200,250 1.02
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,478,291 0.74
7.  น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร 3,582,000 0.59
8.  นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต 3,450,000 0.57
9.  นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ 2,649,500 0.44
10.  นาย ชานนท์ วณิชวรากิจ 2,325,000 0.38