ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2563 ประเภท : XM
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 303,914,200 56.28
2. นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ 26,000,000 4.81
3. MEDIA KING CAPITAL LTD 25,000,000 4.63
4. น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 20,762,800 3.84
5. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000 3.7
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,091,271 1.31
7. นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ 5,190,100 0.96
8. น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน 4,970,000 0.92
9. นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล 4,940,600 0.91
10. นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต 4,880,000 0.9
11. นาง อริยพร ไทยจินดา 3,485,900 0.65