18 ธันวาคม 2562

ผู้ถือหุ้น JKN ไฟเขียว อนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ NHTPE

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัทฯ คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ร่วมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิตี้ โดยวาระสำคัญมีมติอนุมัติ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1,200 ล้านบาทให้แก่กองทุน North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) ในกลุ่ม Morgan Stanley ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินระดับโลก โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือน พร้อมทั้งอนุมัติให้บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) จำนวน 75 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนใหม่อยู่ที่ 399 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปเป็นเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้...