05 กันยายน 2562

JKN สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในงาน Opportunity Day

คุณธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี และ คุณวริศร์นลิน สุภาสนันท์ เลขานุการบริษัท บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 ทำรายได้รวมอยู่ที่ 446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 26.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 352 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 69.6 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมครึ่งปีแรกทำรายได้อยู่ที่ 870 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 150 ล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรี่ส์อินเดียและฟิลิปินส์ในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) เพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดในประเทศไทยที่ลูกค้าสถานีทีวีดิจิทัลยังคงซื้อคอนเทนต์ซีรี่ย์ไปออกอากาศอย่างต่อเนื่อง