22 สิงหาคม 2562

'แอน-จักรพงษ์' รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย 'Asia Media Woman of the Year 2019' สุดยอดรางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปี ซึ่งเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกของไทยและของโลก

‘คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์’ CEO บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ระดับสากล เตรียมขึ้นรับรางวัล ‘Woman of the Year’ ในงาน Content Asia Summit 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวงการผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนเทนต์ระดับสากล ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจผู้ค้าจากอุตสาหกรรมคอนเทนต์ทั่วโลกเข้าร่วมประชุม พร้อมได้รับเชิญร่วมขึ้นเวทีสัมมนา ในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ และเป็นผู้นำในการผลักดันความเท่าเทียมกันของบุคคลข้ามเพศในสังคม

คุณแอน-จักรพงษ์ ผู้บริหารของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้รับเชิญ เข้าร่วมงาน Content Asia Summit 2019 ในฐานะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และประสบความสำเร็จในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ หลังจากที่สามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้สำเร็จในปี 2560 ซึ่งงาน Content Asia Summit เป็นงานสัมมนาวงการผู้ผลิตและจำหน่ายคอนเทนต์ทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562

โดยภายในงาน Content Asia Summit 2019 จะมีการมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Asia Media Woman of the Year 2019” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่สตรีที่ทรงอิทธิพลในแวดวงอุตสาหกรรมคอนเทนต์ระดับเอเชีย และเป็นครั้งแรกที่มอบรางวัลให้แก่สตรีข้ามเพศ ในฐานะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Forbes จัดอันดับว่าเป็นสตรีข้ามเพศที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันคอนเทนต์ไทยที่มีคุณภาพสู่การยอมรับในวงการอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของโลก การจัดจำหน่ายคอนเทนต์ซีรี่ส์ละครไทยที่ผลิตโดยช่อง 3 ไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างการยอมรับจากกลุ่มผู้ชมในด้านมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ คุณแอน-จักรพงษ์ ยังเป็นผู้นำที่ส่งเสริมและผลัดดันให้เกิดการยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความเท่าเทียมกันทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศในสังคมไทย ผ่านการจัดตั้ง ‘มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ’ หรือ Life Inspired for Transsexuals Foundation (LIFT) ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศสำหรับชายและหญิงให้ได้รับสิทธิพลเมืองอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในเพศสภาพใด รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุน และให้โอกาสทางการศึกษา การจ้างงาน การสมรสในประเทศไทย และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศไทย เพื่อให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อให้ตรงกับเพศสภาพ จนเกิดการยอมรับเช่นเดียวกับกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

“รางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นสุดยอดความภาคภูมิใจที่นานาชาติต่างให้การยอมรับ และมอบรางวัล ‘Asia Media Woman of the Year’ แก่คนไทยคนแรกของเอเชีย และเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ ด้วยความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ และเป็นสตรีข้ามเพศที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) รวมถึงการอุทิศตนเพื่อสังคมให้เกิดการยอมรับในความรู้ ความสามารถ และเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์แก่บุคคลข้ามเพศในประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้จะได้รับเชิญขึ้นเวทีสัมมนา เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ทั่วโลกด้วย” คุณแอน จักรพงษ์ กล่าว