29 เมษายน 2562

JKN ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัทฯ คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมอีสทิน แกรนด์ สาทร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะกำหนดจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562