25 กันยายน 2561

ผู้ถือหุ้นไฟเขียวขยายวงเงินเสนอขายหุ้นกู้

ที่มาสื่อ: JKN ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง (กลาง) ประธานกรรมการ คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด หรือ JKN ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 300 ล้านบาท หรือจากเดิมไม่เกิน 1,200 ล้านบาทเพิ่มเป็นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนงานการขยายธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในภูมิภาคอาเซียน