ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

818 อาคารเจเคเอ็น เอ็มไพร์ หมู่ที่ 2 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์:
+66 2 021 7700 99 Ext.303
อีเมล์:
แผนที่บริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม