JKN
4.82 THB
+0.04 (0.84%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4,603,500

ราคาเปิด

4.78

วันก่อนหน้า

4.78

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.82 / 1,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.80 / 106,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

4.78 - 4.92

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.30 - 11.20