JKN
3.50 THB
-0.02 (-0.57%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

1,616,700

ราคาเปิด

3.52

วันก่อนหน้า

3.52

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

3.50 / 52,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

3.46 / 7,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.46 - 3.56

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

3.28 - 10.30