JKN
4.82 THB
-0.02 (-0.41%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

1,884,700

ราคาเปิด

4.84

วันก่อนหน้า

4.84

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.82 / 14,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.80 / 127,100

ช่วงราคาระหว่างวัน

4.80 - 4.88

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.30 - 10.30