JKN
4.96 THB
-0.29 (-5.52%)

ปรับปรุงล่าสุด:

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

7,615,400

ราคาเปิด

5.25

วันก่อนหน้า

5.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.96 / 21,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4.94 / 5,100

ช่วงราคาระหว่างวัน

4.86 - 5.35

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.30 - 10.30