เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 22 ตุลาคม 2562 ถึง 20 มกราคม 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 ธันวาคม 2562 to 06 มกราคม 2563 )
4.88 5.60 4.82 4.92 45,466,600 234,034,743
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 พฤศจิกายน 2562 to 19 ธันวาคม 2562 )
4.74 5.20 4.56 4.84 114,562,200 555,184,483
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 มกราคม 2563 5.25 5.35 4.86 4.96 7,615,400 38,792,322
17 มกราคม 2563 5.40 5.55 5.20 5.25 4,106,200 22,251,000
16 มกราคม 2563 5.40 5.45 5.25 5.35 2,512,000 13,480,215
15 มกราคม 2563 5.20 5.45 5.15 5.40 4,853,700 25,838,235
14 มกราคม 2563 5.25 5.30 5.15 5.20 2,146,100 11,213,975
13 มกราคม 2563 5.10 5.25 5.10 5.25 3,058,100 15,852,445
10 มกราคม 2563 5.00 5.15 4.98 5.15 3,448,000 17,517,490
09 มกราคม 2563 4.86 5.00 4.84 5.00 4,919,600 24,249,358
08 มกราคม 2563 4.98 5.00 4.76 4.76 4,651,900 22,749,390
07 มกราคม 2563 4.98 5.05 4.96 5.00 3,219,100 16,072,384
06 มกราคม 2563 5.30 5.30 4.90 4.92 7,163,000 36,113,580
03 มกราคม 2563 5.55 5.55 5.25 5.40 5,083,900 27,637,490
02 มกราคม 2563 5.35 5.60 5.30 5.55 3,962,600 21,658,985
30 ธันวาคม 2562 5.10 5.50 5.10 5.35 6,794,500 36,129,690
27 ธันวาคม 2562 5.10 5.25 5.05 5.15 7,429,100 38,112,970
26 ธันวาคม 2562 4.88 5.05 4.88 5.05 5,263,800 26,185,855
25 ธันวาคม 2562 4.84 4.92 4.82 4.86 1,349,100 6,589,582
24 ธันวาคม 2562 4.96 4.96 4.84 4.84 1,599,900 7,851,030
23 ธันวาคม 2562 4.90 5.05 4.90 4.90 2,353,800 11,669,533
20 ธันวาคม 2562 4.88 5.00 4.84 4.96 4,466,900 22,086,028
19 ธันวาคม 2562 4.80 4.84 4.76 4.84 1,388,600 6,666,890
18 ธันวาคม 2562 4.84 4.90 4.76 4.78 2,790,900 13,496,544
17 ธันวาคม 2562 5.00 5.05 4.80 4.80 6,628,300 32,679,468
16 ธันวาคม 2562 4.94 5.10 4.92 5.00 9,174,500 45,900,517
13 ธันวาคม 2562 4.72 5.00 4.70 4.98 15,975,400 78,054,406
12 ธันวาคม 2562 4.60 4.70 4.58 4.66 2,854,400 13,261,398
11 ธันวาคม 2562 4.70 4.70 4.56 4.56 2,641,500 12,188,912
09 ธันวาคม 2562 4.84 4.88 4.68 4.68 2,691,200 12,861,292
06 ธันวาคม 2562 4.78 4.92 4.78 4.82 4,603,500 22,304,240
04 ธันวาคม 2562 4.78 4.80 4.72 4.78 1,945,100 9,253,310
03 ธันวาคม 2562 4.74 4.84 4.74 4.80 2,372,500 11,369,720
02 ธันวาคม 2562 4.80 4.86 4.72 4.72 3,972,900 18,990,710
29 พฤศจิกายน 2562 4.92 4.96 4.78 4.78 4,550,500 22,076,076
28 พฤศจิกายน 2562 5.05 5.20 4.88 4.90 8,774,300 44,129,750
27 พฤศจิกายน 2562 4.86 5.10 4.84 5.05 12,965,600 64,254,458
26 พฤศจิกายน 2562 4.68 4.92 4.68 4.86 15,381,100 73,902,474
25 พฤศจิกายน 2562 4.66 4.70 4.60 4.66 3,928,900 18,290,412
22 พฤศจิกายน 2562 4.60 4.66 4.58 4.62 3,695,300 17,069,508
21 พฤศจิกายน 2562 4.62 4.70 4.58 4.58 4,282,000 19,893,320
20 พฤศจิกายน 2562 4.74 4.76 4.60 4.60 3,945,700 18,541,078
19 พฤศจิกายน 2562 4.84 4.88 4.74 4.74 7,392,500 35,635,446
18 พฤศจิกายน 2562 4.72 4.88 4.66 4.86 12,321,700 59,278,302
15 พฤศจิกายน 2562 4.54 4.86 4.52 4.70 11,922,900 55,961,070
14 พฤศจิกายน 2562 5.00 5.05 4.30 4.44 7,899,000 37,651,709
13 พฤศจิกายน 2562 5.60 5.70 4.96 4.96 6,537,600 34,139,626
12 พฤศจิกายน 2562 5.80 5.90 5.60 5.65 969,700 5,596,450
11 พฤศจิกายน 2562 6.00 6.05 5.80 5.80 1,374,000 8,065,465
08 พฤศจิกายน 2562 6.10 6.10 6.00 6.00 801,800 4,852,765
07 พฤศจิกายน 2562 6.00 6.10 5.95 6.10 1,877,800 11,381,345
06 พฤศจิกายน 2562 6.00 6.05 5.90 6.00 773,900 4,625,490
05 พฤศจิกายน 2562 6.00 6.15 5.90 5.95 1,332,500 8,037,170
04 พฤศจิกายน 2562 5.95 6.05 5.90 6.05 1,590,600 9,526,985
01 พฤศจิกายน 2562 6.15 6.25 5.95 5.95 2,346,000 14,314,950
31 ตุลาคม 2562 6.15 6.30 6.10 6.15 2,403,700 14,854,705
30 ตุลาคม 2562 6.10 6.25 6.05 6.10 2,914,200 17,932,320
29 ตุลาคม 2562 6.40 6.50 6.10 6.10 2,339,200 14,758,430
28 ตุลาคม 2562 6.50 6.60 6.35 6.40 2,225,800 14,325,220
25 ตุลาคม 2562 6.75 6.90 6.55 6.55 4,788,900 32,335,690
24 ตุลาคม 2562 6.55 6.90 6.55 6.75 7,331,100 49,593,090
22 ตุลาคม 2562 6.65 6.80 6.50 6.55 3,555,300 23,701,745
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น