เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 03 มกราคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 02 มีนาคม 2563 to 13 มีนาคม 2563 )
4.02 4.44 3.46 3.64 31,577,600 129,661,478
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 31 มกราคม 2563 to 28 กุมภาพันธ์ 2563 )
4.78 5.20 3.96 4.00 65,695,800 312,506,676
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 มีนาคม 2563 3.52 3.56 3.46 3.50 1,616,700 5,676,874
26 มีนาคม 2563 3.50 3.54 3.46 3.52 894,100 3,127,582
25 มีนาคม 2563 3.50 3.50 3.42 3.50 880,200 3,060,798
24 มีนาคม 2563 3.42 3.48 3.30 3.40 1,349,400 4,572,294
23 มีนาคม 2563 3.46 3.52 3.36 3.40 1,886,400 6,461,486
20 มีนาคม 2563 3.52 3.80 3.50 3.70 3,204,100 11,792,768
19 มีนาคม 2563 3.46 3.52 3.44 3.50 1,258,700 4,376,322
18 มีนาคม 2563 3.50 3.54 3.44 3.52 1,098,400 3,840,364
17 มีนาคม 2563 3.30 3.50 3.28 3.50 3,792,000 12,880,712
16 มีนาคม 2563 3.42 3.50 3.28 3.50 3,461,500 11,761,646
13 มีนาคม 2563 3.68 3.68 3.46 3.64 2,722,700 9,790,230
12 มีนาคม 2563 3.94 4.02 3.48 3.62 2,027,200 7,644,338
11 มีนาคม 2563 4.04 4.14 3.98 4.02 3,024,500 12,319,522
10 มีนาคม 2563 4.02 4.12 4.02 4.04 1,661,600 6,754,550
09 มีนาคม 2563 4.28 4.34 4.00 4.02 2,612,600 10,876,034
06 มีนาคม 2563 4.26 4.42 4.26 4.36 1,791,700 7,800,760
05 มีนาคม 2563 4.30 4.44 4.28 4.40 5,649,100 24,621,166
04 มีนาคม 2563 4.10 4.28 4.10 4.26 5,211,600 21,900,492
03 มีนาคม 2563 4.06 4.24 4.04 4.14 3,642,900 14,957,238
02 มีนาคม 2563 4.02 4.08 3.92 4.00 3,233,700 12,997,148
28 กุมภาพันธ์ 2563 4.00 4.10 3.96 4.00 2,365,500 9,498,904
27 กุมภาพันธ์ 2563 4.00 4.12 4.00 4.10 3,217,500 13,156,656
26 กุมภาพันธ์ 2563 4.36 4.42 3.98 4.00 3,161,200 13,317,640
25 กุมภาพันธ์ 2563 4.50 4.64 4.30 4.40 3,299,500 14,712,358
24 กุมภาพันธ์ 2563 4.70 4.74 4.56 4.56 1,917,800 8,902,126
21 กุมภาพันธ์ 2563 4.62 4.74 4.62 4.70 1,508,200 7,057,338
20 กุมภาพันธ์ 2563 4.76 4.82 4.60 4.66 2,395,600 11,229,676
19 กุมภาพันธ์ 2563 4.86 4.96 4.72 4.74 3,349,800 16,268,660
18 กุมภาพันธ์ 2563 4.96 5.05 4.84 4.86 3,261,100 16,128,419
17 กุมภาพันธ์ 2563 5.00 5.10 4.98 5.00 3,004,900 15,095,303
14 กุมภาพันธ์ 2563 5.20 5.20 4.94 4.96 9,286,300 47,431,179
13 กุมภาพันธ์ 2563 4.78 5.15 4.76 5.10 11,790,000 58,566,955
12 กุมภาพันธ์ 2563 4.72 4.82 4.72 4.76 2,652,600 12,679,990
11 กุมภาพันธ์ 2563 4.74 4.80 4.70 4.70 1,910,200 9,085,680
07 กุมภาพันธ์ 2563 4.72 4.84 4.70 4.74 2,889,300 13,810,234
06 กุมภาพันธ์ 2563 4.72 4.76 4.70 4.72 966,600 4,564,226
05 กุมภาพันธ์ 2563 4.68 4.74 4.62 4.70 2,357,500 11,060,014
04 กุมภาพันธ์ 2563 4.62 4.70 4.60 4.66 1,918,500 8,906,900
03 กุมภาพันธ์ 2563 4.72 4.80 4.54 4.60 2,561,300 11,988,758
31 มกราคม 2563 4.78 4.86 4.76 4.76 1,882,400 9,045,660
30 มกราคม 2563 4.76 4.82 4.74 4.78 1,470,200 7,010,722
29 มกราคม 2563 4.70 4.86 4.68 4.76 2,409,300 11,459,032
28 มกราคม 2563 4.62 4.74 4.60 4.66 2,105,900 9,855,626
27 มกราคม 2563 4.70 4.80 4.60 4.62 2,317,200 10,846,016
24 มกราคม 2563 4.84 4.88 4.76 4.80 1,475,000 7,108,342
23 มกราคม 2563 4.84 4.88 4.76 4.80 3,162,000 15,255,780
22 มกราคม 2563 4.92 5.00 4.84 4.84 3,626,300 17,870,286
21 มกราคม 2563 4.98 5.05 4.90 4.90 3,845,600 19,161,363
20 มกราคม 2563 5.25 5.35 4.86 4.96 7,615,400 38,792,322
17 มกราคม 2563 5.40 5.55 5.20 5.25 4,106,200 22,251,000
16 มกราคม 2563 5.40 5.45 5.25 5.35 2,512,000 13,480,215
15 มกราคม 2563 5.20 5.45 5.15 5.40 4,853,700 25,838,235
14 มกราคม 2563 5.25 5.30 5.15 5.20 2,146,100 11,213,975
13 มกราคม 2563 5.10 5.25 5.10 5.25 3,058,100 15,852,445
10 มกราคม 2563 5.00 5.15 4.98 5.15 3,448,000 17,517,490
09 มกราคม 2563 4.86 5.00 4.84 5.00 4,919,600 24,249,358
08 มกราคม 2563 4.98 5.00 4.76 4.76 4,651,900 22,749,390
07 มกราคม 2563 4.98 5.05 4.96 5.00 3,219,100 16,072,384
06 มกราคม 2563 5.30 5.30 4.90 4.92 7,163,000 36,113,580
03 มกราคม 2563 5.55 5.55 5.25 5.40 5,083,900 27,637,490
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น