เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 10 กันยายน 2562 ถึง 04 ธันวาคม 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 07 พฤศจิกายน 2562 to 20 พฤศจิกายน 2562 )
6.00 6.10 4.30 4.60 55,042,700 271,103,256
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 ตุลาคม 2562 to 06 พฤศจิกายน 2562 )
6.85 7.15 5.90 6.00 60,338,100 395,512,820
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 ธันวาคม 2562 4.78 4.80 4.72 4.78 1,945,100 9,253,310
03 ธันวาคม 2562 4.74 4.84 4.74 4.80 2,372,500 11,369,720
02 ธันวาคม 2562 4.80 4.86 4.72 4.72 3,972,900 18,990,710
29 พฤศจิกายน 2562 4.92 4.96 4.78 4.78 4,550,500 22,076,076
28 พฤศจิกายน 2562 5.05 5.20 4.88 4.90 8,774,300 44,129,750
27 พฤศจิกายน 2562 4.86 5.10 4.84 5.05 12,965,600 64,254,458
26 พฤศจิกายน 2562 4.68 4.92 4.68 4.86 15,381,100 73,902,474
25 พฤศจิกายน 2562 4.66 4.70 4.60 4.66 3,928,900 18,290,412
22 พฤศจิกายน 2562 4.60 4.66 4.58 4.62 3,695,300 17,069,508
21 พฤศจิกายน 2562 4.62 4.70 4.58 4.58 4,282,000 19,893,320
20 พฤศจิกายน 2562 4.74 4.76 4.60 4.60 3,945,700 18,541,078
19 พฤศจิกายน 2562 4.84 4.88 4.74 4.74 7,392,500 35,635,446
18 พฤศจิกายน 2562 4.72 4.88 4.66 4.86 12,321,700 59,278,302
15 พฤศจิกายน 2562 4.54 4.86 4.52 4.70 11,922,900 55,961,070
14 พฤศจิกายน 2562 5.00 5.05 4.30 4.44 7,899,000 37,651,709
13 พฤศจิกายน 2562 5.60 5.70 4.96 4.96 6,537,600 34,139,626
12 พฤศจิกายน 2562 5.80 5.90 5.60 5.65 969,700 5,596,450
11 พฤศจิกายน 2562 6.00 6.05 5.80 5.80 1,374,000 8,065,465
08 พฤศจิกายน 2562 6.10 6.10 6.00 6.00 801,800 4,852,765
07 พฤศจิกายน 2562 6.00 6.10 5.95 6.10 1,877,800 11,381,345
06 พฤศจิกายน 2562 6.00 6.05 5.90 6.00 773,900 4,625,490
05 พฤศจิกายน 2562 6.00 6.15 5.90 5.95 1,332,500 8,037,170
04 พฤศจิกายน 2562 5.95 6.05 5.90 6.05 1,590,600 9,526,985
01 พฤศจิกายน 2562 6.15 6.25 5.95 5.95 2,346,000 14,314,950
31 ตุลาคม 2562 6.15 6.30 6.10 6.15 2,403,700 14,854,705
30 ตุลาคม 2562 6.10 6.25 6.05 6.10 2,914,200 17,932,320
29 ตุลาคม 2562 6.40 6.50 6.10 6.10 2,339,200 14,758,430
28 ตุลาคม 2562 6.50 6.60 6.35 6.40 2,225,800 14,325,220
25 ตุลาคม 2562 6.75 6.90 6.55 6.55 4,788,900 32,335,690
24 ตุลาคม 2562 6.55 6.90 6.55 6.75 7,331,100 49,593,090
22 ตุลาคม 2562 6.65 6.80 6.50 6.55 3,555,300 23,701,745
21 ตุลาคม 2562 6.30 6.75 6.25 6.70 9,318,500 61,162,660
18 ตุลาคม 2562 6.45 6.55 6.20 6.30 2,579,700 16,468,645
17 ตุลาคม 2562 6.55 6.70 6.40 6.45 2,670,300 17,488,605
16 ตุลาคม 2562 6.50 6.70 6.40 6.55 3,053,200 20,079,870
15 ตุลาคม 2562 6.80 6.90 6.50 6.50 2,962,400 19,793,750
11 ตุลาคม 2562 7.00 7.10 6.65 6.80 3,266,500 22,492,265
10 ตุลาคม 2562 6.85 7.15 6.85 7.00 2,914,000 20,406,335
09 ตุลาคม 2562 6.90 6.95 6.85 6.85 870,800 6,005,195
08 ตุลาคม 2562 6.85 6.95 6.85 6.95 1,101,500 7,609,700
07 ตุลาคม 2562 6.65 6.90 6.65 6.85 2,362,300 16,037,285
04 ตุลาคม 2562 6.65 6.65 6.55 6.65 1,184,100 7,833,275
03 ตุลาคม 2562 6.70 6.75 6.55 6.65 1,656,000 10,995,740
02 ตุลาคม 2562 6.95 7.00 6.65 6.70 2,645,100 17,872,315
01 ตุลาคม 2562 7.15 7.20 7.00 7.00 997,500 7,048,025
30 กันยายน 2562 7.25 7.25 7.15 7.15 760,400 5,460,995
27 กันยายน 2562 7.35 7.35 7.15 7.25 1,182,900 8,561,395
26 กันยายน 2562 7.50 7.50 7.25 7.30 1,816,100 13,357,895
25 กันยายน 2562 7.50 7.50 7.45 7.45 675,900 5,052,665
24 กันยายน 2562 7.50 7.55 7.45 7.50 1,640,300 12,310,950
23 กันยายน 2562 7.80 7.85 7.50 7.50 3,274,600 24,996,025
20 กันยายน 2562 7.95 8.00 7.80 7.80 2,237,600 17,693,005
19 กันยายน 2562 8.00 8.10 7.90 7.95 4,643,700 37,248,120
18 กันยายน 2562 7.95 8.05 7.90 8.00 2,105,800 16,799,655
17 กันยายน 2562 7.90 8.15 7.85 7.95 3,823,500 30,580,555
16 กันยายน 2562 7.90 8.05 7.85 7.90 1,356,900 10,770,670
13 กันยายน 2562 7.95 8.00 7.90 7.95 906,200 7,206,610
12 กันยายน 2562 8.00 8.05 7.90 7.90 1,381,300 11,022,630
11 กันยายน 2562 7.95 8.00 7.90 8.00 2,154,300 17,157,525
10 กันยายน 2562 8.30 8.35 7.95 7.95 5,285,600 42,885,505
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น