ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19/03/2562 ประเภท : XM
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 291,094,900 53.91
2. MEDIA KING CAPITAL LTD 68,000,000 12.59
3. นายเฉลิม หาญพาณิชย์ 26,000,000 4.81
4. น.ส.พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 19,000,000 3.52
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,279,169 3.01
6. นายศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล 10,487,200 1.94
7. นายประยงค์ วนิชสุวรรณ 10,000,000 1.85
8. น.ส.ชนม์นิภา ลำโกน 3,240,000 0.60
9. นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล 3,132,500 0.58