วันที่ หัวข้อ สถานที่
17 ธันวาคม 2562
IR การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรม รอยัล ซิตี้ เลขที่ 798, 800 ถ.บรมราชชนนี  แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700
29 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 15.20 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย

22 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร

14 พฤศจิกายน 2562
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
15 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
30 สิงหาคม 2562
เวลา : 15.20 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 สิงหาคม 2562
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ห้องช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
13 สิงหาคม 2562
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
09 กรกฎาคม 2562 - 13 สิงหาคม 2562
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
30 พฤษภาคม 2562
เวลา : 15:20 - 16:20 น.
IR วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 พฤษภาคม 2562
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ห้องวงเวียนใหญ่ ชั้น 33 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร
14 พฤษภาคม 2562
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
26 เมษายน 2562
เวลา : 14.30 น.
IR การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
13 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
04 มีนาคม 2562
เวลา : 15.20 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป The Stock Exchange of Thailand Building
01 มีนาคม 2562
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรงแรม อีสติน แรนด์ สาทร
28 กุมภาพันธ์ 2562
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
28 มกราคม 2562 - 01 มีนาคม 2562
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ Quiet Period until 1 March 2019 at 12 am.